Polish Deaf Association Lodz Department

Polish Deaf Association Lodz Department is a regional association. PZG Lodz operates in the area of job counselling, social care, community cultural animation, sign language interpreting services and promotion of bilingual education for deaf children. PZG Lodz is one of leading deaf advocacy organisation in Poland. PZG Lodz is deaf lead: president is Mrs. Maciej Kowalski (deaf, signer) and vice president is Ms. Regina Smoczyńska (deaf signer).

PZG Lodz webpage: http://www.pzg.lodz.pl

 

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki jest stowarzyszeniem o zasięgu regionalnym. PZG Łódź działa w obszarze poradnictwa zawodowego, opieki społecznej, animacji kulturowej, usług tłumaczeniowych w zakresie języka migowego i promowania idei edukacji dwujęzycznej dla dzieci głuchych. PZG Łódź jest jedną z wiodących w Polsce organizacji rzeczniczych. PZG Łódź jest kierowany przez osobę głuchą: prezesem jest pan Maciej Kowalski (głuchy, migający) a zastępca prezesa jest pani Regina Smoczyńska (głucha, migająca).

Strona internetowa PZG Łódź: http://www.pzg.lodz.pl

Der Polnische Gehörlosenverband Łodz ist ein regionaler Verband. Der Verband ist in den Bereichen Jobberatung, Sozialfürsorge, Kultur, Service für GebärdensprachdolmetscherInnen und Unterstützung der bilingualen Bildung für gehörlose Kinder tätig. Der Gehörlosenverband Łodz ist eine der führenden Organisationen in Polen, die sich für die Anliegen Gehörloser einsetzen. Der Gehörlosenverband Łodz wird von einem gehörlosen Präsidenten, Herrn Maciej Kowalski, und einer gehörlosen Vizepräsidentin, Frau Regina Smoczyńska, geleitet; beide sind gebärdensprachkompetent.

Link zur Homepage: http://www.pzg.lodz.pl

Siamo la sede regionale dell’associazione nazionale delle persone sorde in Polonia (dipartimento di Lodz). Le nostre attività sono: consulenza per il lavoro, organizzazione di attività a scopo ricreativo e culturale, servizi di interpretariato, e promozione dell’educazione bilingue per i bambini sordi. PZG Lodz è una delle organizzazioni leader nella difesa dei diritti delle persone sorde in Polonia. La gestione di PZG LOdz è affidata a persone sorde, quali: il presidente, Mr. Maciej Kowalski (sordo segnante) e la vice presidente Ms. Regina Smoczyńska (sorda segnante).

Qui potete trovare il sito web di PZG Lodz: www.pzg.lodz.pl

O Departamento de Lodz da Associação de Surdos da Polónia (PZG) é uma associação regional. A PZG Lodz atua na área de aconselhamento profissional, assistência social, animação cultural comunitária, serviços de interpretação em língua gestual, e promoção da educação bilingue de crianças surdas. A PZG Lodz é uma das principais organizações de defesa e apoio a surdos da Polónia. O presidente da PZG Lodz é Maciej Kowalski (surdo, gestuante), e a vice-presidente é Regina Smoczyńska (surda, gestuante).

Website PZG Lodz: www.pzg.lodz.pl